Additief uitschakelen

Dit systeem wordt zeer vaak verward met Adblue, terwijl het een totaal andere functie heeft: het bevorderen van het regeneratieproces van het roetfilter. Helaas brengt ook dit systeem problemen met zich mee.

De nieuwere diesels van de PSA-groep zijn vaak uitgerust met een roetfilter met additief systeem. Een systeem wat onderhoud vereist en vaak lastig is te doorgronden als er problemen mee zijn. Let op: enkele Ford modellen hebben ook een PSA-motor en dus ook dit systeem.

Werking van een additief systeem

Additief is een vloeistof (meestal van het merk Eolys) wat vermengd wordt met de brandstof. Het zorgt er voor dat de temperatuur die vereist is voor het regenereren niet alleen sneller wordt bereikt, maar ook wordt verlaagd. Roetdeeltjes verbranden normaliter bij een temperatuur van 550-650 graden Celsius. Dankzij deze vloeistoef gebeurt dat dan bij een temperatuur van ongeveer 450 graden Celsius.

De meest bekende problemen en foutcodes

Een zeer bekend probleem is dat de additief pomp zeer vaak defect raakt. Het motorstoringslampje zal gaan branden en in sommige gevallen treed er een noodloop op. Ook zal er een storing optreden indien het vloeistofniveau laag is. De meest bekende foutcodes zijn de P1434, P1435, P1445 en P1446.

Uitschakelen of repareren?

Reparatie zal de meest dure oplossing zijn en kan honderden euro's kosten. Het roetfilter kan ook prima zonder deze vloeistof regenereren en dus is een softwarematige aanpassing een veel goedkopere oplossing!