Dit systeem wordt zeer vaak verward met AdBlue. Het heeft echter een totaal andere functie: het bevorderen van het regeneratieproces van het roetfilter. Helaas geeft ook dit systeem regelmatig problemen.

De nieuwere diesels van de PSA-groep hebben vaak een roetfilter met additief systeem. Dit systeem vereist onderhoud en als er problemen mee zijn, dan zijn de oorzaken vaan lastig te doorgronden. Let op: enkele Ford modellen hebben ook een PSA-motor en daarmee ook dit systeem.

Werking van een additief systeem

Additief is een vloeistof (meestal van het merk Eolys) wat vermengd wordt met de brandstof. Het zorgt er voor dat de temperatuur die vereist is voor het regenereren sneller wordt bereikt, en de temperatuur ook wordt verlaagd. Roetdeeltjes verbranden normaal bij een temperatuur van 550-650 graden Celsius. Deze vloeistoef zorgt voor verbranding bij ongeveer 450 graden Celsius.

De meest bekende problemen en foutcodes

Een zeer bekend probleem is dat de additief pomp zeer vaak defect raakt. Het motorstoringslampje gaat branden en soms treedt er een noodloop op. Ook zal er een storing optreden indien het vloeistofniveau laag is. De meest bekende foutcodes zijn de P1434, P1435, P1445 en P1446.

Uitschakelen of repareren?

Reparatie is de meest kostbare oplossing en kost in de praktijk honderden euro’s. Het roetfilter regenereert echter ook prima zonder deze vloeistof en daarmee is een softwarematige aanpassing veel goedkoper!